ارتباط با ما

به عنوان یک تولید کننده حرفه ای و تامین کننده مواد غذایی و مواد غذایی در چین، بالاترین رتبه بندی در صنعت را داریم. گروه ما دارای مدرن ترین کارخانه و سیستم خدمات عالی است.

  • شرکت بین المللی سودا شیمی

Address: Foodchem Building,2277 Zuchongzhi Road, Zhangjiang Hi-Tech Park,Shanghai,201203,China

European Office Address: International Logistic Services bvba •Grotenhoutlaan 12,2300 Turnhout, Belgium

  • FOODCHEM USA CORP. Address: 11100 VALLEY BLVD, SUITE 220 EI MONTE, CA 91731,USA
  • Service Tel:0086-21- 31267000
  • Fax: 0086-21-58768440

E-Mail:

sales@foodchem.cn
euro@foodchem.cn

Website:

http://www.foodchem.cn

sitemap